Life-time Achievement Award

Alles staat of valt met de mensen in een organisatie. Structuren en middelen kunnen zaken bemoeilijken, maar met goede en sterke mensen in organisaties, ook binnen de overheid, kan men heel ver geraken. Uit ons onderzoek blijkt dat de uitstroom door pensionering voor de publieke sector zeer groot is. In de komende vijftien jaar stroomt, afhankelijk van de bestuurslaag, tot bijna de helft van de ambtenaren uit. Het zal essentieel zijn voor een overheid om competente en gemotiveerde mannen en vrouwen te motiveren om voor de overheid te werken. Uit ander onderzoek weten we dat de motivatie om voor de publieke sector te werken specifiek is. Algemeen belang en politieke interesse, een verschil willen maken zijn enkele variabelen. Ook de retentie-graad, de capaciteit voor een overheid om haar goede mensen te behouden, is niet evident. In de komende jaren zal de concurrentie op de arbeidsmarkt voor competenties en sterke capaciteit fors toenemen. Er bestaan verschillende modellen, van mensen die hun ganse leven in één organisatie hebben doorgebracht, en anderen die alle kamers van het complexe overheidshuis hebben gezien, en zelfs meer.

Daarom wil de VVBB een tribuut brengen aan al deze mensen die hun professioneel leven gewijd hebben aan de overheid, aan het algemeen belang, pro bono publico. We hebben deze nieuwe prijs dan ook ingesteld, om de duurzame toewijding, de aanhoudende inzet, het verschil dat ze hebben gemaakt door de wijze waarop ze hun beroepsleven hebben ingevuld, het niet aflatend geloof dat die overheid beter kan, de kracht om zich niet te laten ontmoedigen, voor het geduld om op het juiste moment stappen vooruit te zetten en hiervoor klaar te staan, de verantwoordelijkheden die ze hebben genomen, dikwijls in moeilijke omstandigheden en met weinig steun, de creativiteit die ze aan de dag legden om politieke wensen te voldoen.

Overzicht prijswinnaars

2019  Jerry Aerts
2018  Ignace Desomer
2017 
geen prijs uitgereikt
2016  Mark Suykens
2015  Hedwig Vander Borght
2014  Marc Morris
2013  Nicole Declercq
2012  Georges Monard
2011  Johan Verstraeten
2010  Roger Depré
2009 Karel Baeck | Eric Stroobants

2019  Jerry Aerts, algemeen en artistiek directeur van deSingel

 

De VVBB Lifetime Achievement Award 2019 gaat naar Jerry Aerts. Jerry Aerts is deSingel.  Hij krijgt van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid de carrièreprijs voor zijn grote verdiensten in de Vlaamse publieke sector.

Hij nam in 1992 de leiding over, sindsdien groeide deSingel van een beperkte bezetting naar een instelling met 80 personeelsleden. deSingel werd gemoderniseerd en alle interne processen werden herbekeken.  deSingel groeide, doorheen niet altijd eenvoudige infrastructurele dossiers en werd steeds meer multidisciplinair.  deSingel is nu het prototype van goede culturele governance, een voorbeeld van het evenwichtige samenspel tussen de raad van bestuur en de culturele professionelen, ondersteund door internationale beoordeling en audits.

Jerry Aerts combineert de leiding van deSingel met een rol als programmator van klassieke muziek en doet dat ook als opdrachthouder voor de Vlaamse overheid in de Antwerpse Elisabethzaal. Hij is een van de toonaangevende sleutelfiguren in de Vlaamse culturele scene.

Jerry Aerts nam een kunstwerk in ontvangst van kunstenares Carla Swerts. Mevr. Lief Brijs selecteerde deze kunstwerken voor de prijsuitreiking.     

De laudatio door prof. dr. Filip De Rynck leest u hier.

De video gecreëerd voor Jerry Aerts kan u bekijken via deze link.

2018  Ignace Desomer, voormalig voorzitter van de Nederlandse Kamer van het Rekenhof

Brussel, 28 januari 2019

Dit jaar wordt de VVBB-prijs toegekend aan Ignace Desomer, voormalig voorzitter van het Rekenhof. Onder de leiding van dhr. Desomer werden vruchtbare samenwerkingen opgezet met onder andere het Vlaams Parlement, nadat ook de rapporten van het Rekenhof aan leesbaarheid hadden gewonnen. Ignace Desomer was tevens de drijvende kracht achter de internationalisering van standaarden rond beheer en audit, ook deze werden in het Rekenhof geïntroduceerd. Ignace Desomer heeft zijn ganse carrière bijgedragen aan het bouwen van sterke en effectieve instellingen, en met succes. Ignace Desomer was visionair doordat hij een cultuuromslag kon realiseren van een Rekenhof dat zijn onafhankelijkheid baseerde op isolement, naar een Rekenhof dat zijn onafhankelijkheid baseerde op professionaliteit, op samenwerking, op verantwoording afleggen voor toegevoegde waarde, en op openheid voor nieuwe ideeën. Hij deed dit op een luisterende, beminnelijke, geduldige, en empathische wijze. 

Ignace Desomer nam twee kunstwerken in ontvangst van kunstenaar Niels Vaes. Mevr. Lief Brijs selecteerde deze kunstwerken voor de prijsuitreiking.

Media: Presentatie | Laudatio | Dankwoord

Video met felicitaties – Jan Peumans

De prijsuitreiking

2016  Mark Suykens, afscheidnemend algemeen directeur van de VVSG

Mark Suykens, afscheidnemend algemeen directeur van de VVSG
Ceasing-Presence van Stéphanie Leblon
Ceasing-Presence van Stéphanie Leblon

Brussel, 30 januari 2017

Dit jaar wordt de VVBB-prijs toegekend aan Mark Suykens, afscheidnemend algemeen directeur van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De hele carrière van Mark Suykens staat in het teken van het uitbouwen van sterke en bestuurskrachtige lokale besturen in Vlaanderen.

Mark Suykens nam twee kunstwerken in ontvangst van kunstenaar Stéphanie Leblon. Mevr. Lief Brijs selecteerde deze kunstwerken voor de prijsuitreiking.

Pers: Presentatie  |  Persbericht

De prijsuitreiking

Prijsuitreiking Life-time Achievement Award
Prijsuitreiking Life-time Achievement Award
Prijsuitreiking Life-time Achievement Award
Prijsuitreiking Life-time Achievement Award

2015  Hedwig Vander Borght, voormalig secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting, Vlaamse overheid

Hedwig Van Der Borght, voormalig secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid
Kunstwerk Johan Gelper
Kunstwerk Johan Gelper

Brussel, 19 januari 2016

De carrièreprijs 2015 gaat naar Hedwig Vander Borght, die gedurende vele jaren de secretaris – generaal was van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid.

Hedwig Vander Borght nam twee kunstwerken in ontvangst van kunstenaar Johan Gelper www.johangelper.be. Mevr. Lief Brijs selecteerde deze kunstwerken voor de prijsuitreiking.

Pers: Presentatie  |  Laudatio  |  Persbericht

De prijsuitreiking

Prijsuitreiking Life-time Achievement Award
Prijsuitreiking Life-time Achievement Award

2014  Marc Morris, voormalig secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin

Gardening_Filip Vervaet

Marc Morris nam tekeningen in ontvangst van kunstenaar Filip Vervaet. Mevr. Lief Brijs selecteerde deze kunstwerken voor de prijsuitreiking.

Brussel, 15 januari 2015

De carrièreprijs 2014 gaat naar Marc Morris voor zijn gehele loopbaan in de publieke sector in dienst van het algemeen belang. Pers: Presentatie  |  Laudatio  |  Persbericht

2013  Nicole De Clerq, voormalige gevangenisdirecteur en topambtenaar binnen het gevangeniswezen

Nicole De Clerq, voormalige gevangenisdirecteur en topambtenaar binnen het gevangeniswezen

Brussel, 30 januari 2014

De carrièreprijs 2013 gaat naar Nicole De Clerq, voormalige gevangenisdirecteur en topambtenaar binnen het gevangeniswezen, voor haar carrière in en voor de publieke sector.

Nicole De Clerq nam een kunstwerk in ontvangst van kunstenares Sofie Muller. Mevr. Lief Brijs selecteerde dit kunstwerk voor de prijsuitreiking.

Pers:  Speech  |  Persbericht  |  De Standaard

Thoughts, Sofie Muller

2012  Georges Monard, voormalig Vlaams en federaal topambtenaar

Georges Monard, voormalig Vlaams en federaal topambtenaar

Brussel, 18 april 2013

De carrièreprijs 2012 gaat naar Georges Monard, voormalig Vlaams en federaal topambtenaar. Georges Monard is de ‘public servant’ bij uitstek. Hij staat model voor het ambtelijke leiderschap dat de publieke sector nog meer nodig heeft: loyaal en kritisch; deskundig en meedenkend met de verantwoordelijke politici (ongeacht hun politieke kleur); aandacht voor zijn medewerkers en tezelfdertijd open voor verandering in een snel evoluerende samenleving. Hij is een verdediger van het algemeen belang maar met een kritische kijk op de vernieuwingen die noodzakelijk zijn in de publieke sector.

Georges Monard nam een kunstwerk in ontvangst van kunstenaar Warre Mulder. Mevr. Lief Brijs selecteerde dit kunstwerk voor de prijsuitreiking.

Pers:  Laudatio  |  Speech  |  Persbericht

Het kunstwerk

De prijsuitreiking

Groeikamer 6, 2013 Warre Mulder
Prijsuitreiking Life-time Achievement Award
Prijsuitreiking Life-time Achievement Award

2011  Johan Verstraeten

Brussel, 26 januari 2012

De VVBB wil een tribuut brengen aan mensen die hun professioneel leven gewijd hebben aan de overheid, aan het algemeen belang, pro bonopublico. Dit jaar wordt deze prijs toegekend aan een gedreven persoon: Johan Verstraeten.

Hij heeft zijn loopbaan zowel nationaal als internationaal uitgebouwd. Met een bagage als Doctor in de rechten (Universiteit Gent – 1971), Licentiaat Europees recht (Universiteit Gent – 1972) en Maître en Management Public (Ecole de Commerce Solvay – ULB – 1989) was hij meer dan 25 jaar lang administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) tot zijn pensionnering op 1 juli 2011. Tegelijk was hij voorzitter van de AISS (Association Internationale de la Sécurité Sociale), die 333 instellingen in 153 landen vertegenwoordigt, van 1998 tot 2004 en tot op heden erevoorzitter.

Kunstwerk Theo Janssen

Het kunstwerk voor de Life-time achievement award is van de hand van de Nederlandse kunstenaar/uitvinder Theo Jansen (1948, Den Haag). De miniatuurobjecten ‘Animaris’ (ca15x8x7 cm) zijn geïnspireerd op zijn gekende ‘Strandbeesten’. De ‘Strandbeesten’, vaak constructies uit pvc-buizen, kunnen zich verplaatsen op basis van windkracht en hij noemde het beest animaris, het dier (animal) van de zee (maris). In recente werken heeft hij een knap systeem ontwikkeld die de energie stockeren zodat ze onafhankelijk van de metereologische omstandigheden, kunnen ‘lopen’ alsof ze spieren hebben. Uiteindelijk wil hij zijn strandbeesten uitzetten in kuddes op de stranden als nieuwe diersoort.Theo Jansen benadert kunst als verrassende combinatie van techniek, wetenschap, sculptuur en poëzie.

2010  Roger Depré

Roger Depré
Kunstwerk, het ontwaken van de ruimte, Koen De Decker

Brussel, 25 januari 2011

De prijs Life-time achievement award voor een ganse carrière in de publieke sector wordt dit jaar uitgereikt aan Prof. dr. em. Roger Depré (1929). Hij wordt gelauwerd om zijn baanbrekende en jarenlange inzet op het vlak van de professionalisering van honderden topambtenaren op diverse beleidsniveaus in België. Hij was stichter van het Vervolmakingscentrum Overheidsmanagement en Beleid aan de KU Leuven en adviseur van diverse ministers en ministeries.  Hij heeft bestuurskunde en overheidsmanagement in Vlaanderen op de kaart gezet.

Het kunstwerk

Het kunstwerk geselecteerd voor deze prijsuitreiking is van de hand van Dhr. Koen De Decker, “het ontwaken van de ruimte”, 2011 hoogwaardige pigmentprint, 40 x 50 cm, ingelijst. Dit werk kan zowel verikaal als horizontaal bekeken worden door de heel specifieke lijnenconstructie.

‘Perspectief’ is een belangrijk thema in zijn werk. In zijn beeldend onderzoek diept hij dit universele en basisgegeven uit. Hij poogt de verbanden die de mens tekent in zijn poging om de innerlijke en uiterlijke beleving van de realiteit – in en uit en voornamelijk de ruimte daartussen, in overzichtelijke trajecten te vatten. Ons denken en voelen worden bij Koen De Decker teruggebracht tot hun uiterste bijna rekenkundig juist te bepalen werking. Het is een reis doorheen de relatieve tijd: verleden en toekomst vallen samen in het moment NU. De enige tastbare leef-tijd.

2009  Karel Baeck en Eric Stroobants

 Karel Baeck, Psycholoog
Erik Stroobants, bouwkundig ingenieur
Kunstwerk Virginie Bailly

Brussel, 28 januari 2010

In 2009 werd deze prijs toegekend aan twee uitzonderlijke personen, twee reuzen uit de publieke sector: Karel Baeck en Eric Stroobants.

Het cv van Karel Baeck is omgekeerd evenredig met zijn ambtelijk soortelijk gewicht. Het kortste cv dat ik van hem zag was één regel. Karel Baeck werkt sedert 1970 voor de RVA. Punt. In feite behoorde daar geen punt te staan maar een uitroepteken. Hij heeft alle RVA-waters doorzwommen en binnen een korte zijrivier van kabinetten het sociaal beleid mee helpen ontwikkelen. Het is niet overdreven om te zeggen dat de RVA evengoed RVAB had kunnen zijn: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van Baeck. In 2001 ontving hij de VVBB-Prijs voor de Overheidsmanager van het jaar. Karel Baeck is psycholoog. Het heeft hem geholpen.

Eric Stroobants is ingenieur, burgerlijk bouwkundig ingenieur. Het heeft hem ook geholpen. Stroobants werkt sedert 1966 voor de overheid, eerst voor het klassieke ministerie van Openbare Werken, en daarna voor de Vlaamse administratie vanaf de geboorte tot het volwassen zijn. Hij heeft deze Vlaamse administratie mee helpen vormgeven vanuit verschillende posities waardoor hij van heel veel dossiers de historische antecedenten als zijn broekzak kent. Door zijn combinatie van detailkennis en helikoptervisie heeft hij als ambtenaar reorganisaties en algemeen regeringsbeleid mee kunnen vorm geven.

Om al de voorvermelde redenen kent de VVBB de 2009-Prijs voor de Verdienstelijke Loopbaan en de Bijdrage aan het Overheidsmanagement” toe aan Karel Baeck en Eric Stroobants.

Karel Baeck en Eric Stroobants namen een kunstwerk in ontvangst van kunstenares Virginie Bailly. Mevr. Lief Brijs selecteerde dit kunstwerk voor de prijsuitreiking.

Pers: Presentatie  |  Persbericht