Meteen naar de inhoud

Onze missie

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk gericht op het organiseren en bevorderen van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en informatie over beleidsevaluatie, tussen de verschillende betrokken actoren (overheid, academische wereld, consultancy, middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks), beleidsdomeinen en bestuursniveaus in België.

Het VEP beoogt

  • het opbouwen, verstevigen en verspreiden van een evaluatiecultuur;
  • het versterken van de evaluatiecapaciteit van de verschillende actoren;
  • het verhogen van de kwaliteit van de beleidsevaluatie;
  • het stimuleren van de invloed en het gebruik van beleidsevaluatie.

Het VEP fungeert tevens als aanspreekpunt voor internationale contacten binnen het theorie- en praktijkveld van beleidsevaluatie en maakt deel uit van het netwerk van de European Evaluation Society.

Wie zijn we?

We zijn een open en laagdrempelig netwerk, gericht naar geïnteresseerden in beleidsevaluatie in alle beleidssectoren en op alle bestuursniveaus in België.

De activiteiten van het VEP worden gecoördineerd door een coördinatiecomité en een kerngroep.

Maak hier kennis met de leden van het coördinatiecomité.

Kerngroep

Peter Van Humbeeck (SERV, UAntwerpen)
Valerie Pattyn (KULeuven/Universiteit Leiden)
Nathalie Holvoet (UAntwerpen)
Bart De Peuter (Rekenhof)
Dieter Vanhee (Vlaamse Overheid-DKBUZA)
Ella Desmedt (IDEA Consult)

Overige leden coördinatiecomité

Ellen Wayenberg (UGent)
Theo Jans (UHasselt)
Philip Verwimp (ULB)
Willem Cabooter (Rekenhof)
Eléonore Maisse (FOD BOSA)
Wouter Eerdekens (FOD BOSA)
Nico De Winter (Dienst Bijzondere Evaluatie Ontwikkelingssamenwerking, FOD BZ)
Axel Mathot (Franse Gemeenschap)
Jens Vermeiren (FB)
Steven De Bock (WSE)
Nathalie Schuerman (VDAB)
Lieselot Baert (EWI)
Sabine Borrey (EWI)
Wim Winderickx (EWI)
Caroline Gijselinckx (OND)
Joost Bronselaer (WVG)
Stijn Custers (WVG)
Leen Driesen (CJM)
Helena Bieseman (OMG)
Wouter Van Reeth (INBO)
Thomas Nulens (ABB)
Wendy Braeken (GO!)
An De Coen (SERV)
Faiza Djait (BISA)
Gwendoline Moreau (BISA)

Activiteiten

Het VEP bevordert de netwerking in het theorie- en praktijkveld van beleidsevaluatie door uitwisseling van kennis en informatie en door activiteiten te organiseren zoals seminaries, workshops, ontbijtsessies, vormingsmomenten en studiedagen.

Heeft u suggesties of organiseert u zelf activiteiten rond beleidsevaluatie? Laat het ons weten!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de mailinglist voor VEP-activiteiten en volg de LinkedIn-pagina van het VEP!

Historiek

De oorsprong van het Vlaams Evaluatieplatform is terug te voeren tot een reeks van drie symposia die de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) organiseerde in 2006 met als titel: “Evaluatie, een meerwaarde voor beleid?”. Op de laatste studiedag werd een eerste aanzet gegeven voor de opstart van een Vlaams Evaluatieplatform.

In 2007 hebben verschillende organisaties zich daar achter gezet en achter de schermen de oprichting van het VEP voorbereid waaronder de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), het Instituut voor de Overheid (IO, K.U.Leuven), het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, K.U.Leuven), het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, UA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Rekenhof, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Bestuursschool van het Provinciebestuur Vlaams-Brabant.

Op 7 december 2007 werd het Vlaamse Evaluatie Platformofficieel gelanceerd in zaal ‘De Schelp’ van het Vlaams Parlement. 2008 werd vervolgens het eerste echte werkingsjaar van het VEP en ook de jaren nadien heeft het VEP talrijke activiteiten georganiseerd waaronder studiedagen, workshops en ontbijtsessies met personaliteiten uit de wereld van beleidsevaluatie.

Onze partners

Website gemaakt door Companen