Meteen naar de inhoud
profielfoto joris voets

Joris Voets

  Joris Voets [Voorzitter sinds 2024] is professor bestuurskunde aan de Vakgroep Bestuurskunde & Publiek Management, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent. Zijn onderzoek richt zich op lokaal en regionaal bestuur (vraagstukken zoals bestuurskracht en politiek-ambtelijke verhoudingen) en samenwerking in netwerken, toegepast op verschillende domeinen (zoals omgeving en zorg). Hij schrijft, spreekt en adviseert regelmatig over deze thema’s. Hij coördineert verder de Gentse bijdrage aan het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Hij is o.m. lid van het bestuurscollege van de UGent, het verruimd bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) en de redactie van het tijdschrift ‘Impuls’ (Exello.net). Hij zwaaide recent af als lid van het intern auditcomité van de VDAB en het bestuur van de International Research Society for Public Management (IRSPM) en is voormalig hoofdredacteur van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM).

  profielfoto peter van humbeeck

  Peter Van Humbeeck

   Peter Van Humbeeck [Ondervoorzitter sinds 2020] werkt voor de studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waar hij o.a. verantwoordelijk is voor de advisering over bestuurskundige beleidsthema’s. Hij werkte voor de Diensten van de Minister President. Hij was deeltijds verbonden aan het Center For Applied Law and Economics (UGent). Hij is tevens wetenschappelijk medewerker aan de Onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen en aan de onderzoeksgroep Public Administration & Management. In 2006 won hij de Prijs Rudi Verheyen (bijzondere verdienste voor de doorwerking ervan in het Vlaams natuur- en milieubeleid). Peter is tevens voorzitter van het Vlaams Evaluatie Platform (VEP) en bestuurslid van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving (ICW).

   Nicolai De Wulf

    Nicolai De Wulf [Secretaris sinds 2020] werkt binnen de vakgroep bestuurskunde en publiek management als assistent (UGent). Als doctorandus voert hij onderzoek naar politiek-ambtelijke verhoudingen op het lokale niveau. Binnen de vakgroep ondersteunt hij mee de vakken inleiding bestuurskunde, beleidsanalyse, seminarie lokale besturen’ en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Nicolai heeft een Master behaald in de Bestuurskunde en het Publiek Management (UGent) en een Master-na-Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie (UAntwerpen).

    Ann De Baerdemaeker_VVBB

    Ann De Baerdemaeker

     Ann De Baerdemaeker is afdelingshoofd Algemene Diensten bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Hier leidt ze verschillende teams zoals HR & organisatieontwikkeling, communicatie & externe relaties, IT & business informatie, kwaliteit en kennismanagement. Daarnaast is ze ook projectleider van verschillende organisatie-projecten (o.a. leiderschap, hybride werken). Voorheen werkte ze bij de VLM als afdelingshoofd en was ze opdrachthouder strategische planning en hoofdredacteur van het personeelsblad. Ann is gecertificeerd coach en maakt deel uit van de Coaching pool van de Vlaamse overheid.

     Annie Hondeghem_VVBB

     Annie Hondeghem

      Annie Hondeghem is Doctor in de Sociale Wetenschappen en gewoon hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven). Zij is directeur van het KU Leuven Instituut voor de Overheid en coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Haar onderzoek focust op personeelsmanagement bij de overheid, veranderingsmanagement, gelijke kansen en diversiteit, en integratiebeleid. Zij voerde eerder onderzoek uit naar civil service systems, motivatie van ambtenaren, organisatie van het topmanagement en leiderschap. Zij is docent van het vak bestuurskunde aan de KU Leuven en editor van het Handboek bestuurskunde.

      Bram Opsomer

       Bram Opsomer, bestuurskundige van opleiding, is sinds februari 2023 afdelingsverantwoordelijke Kanselarij van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid. Voorheen was hij adjunct-kabinetschef Binnenlands Bestuur op het kabinet van minister Bart Somers, hoofd van het team ‘beleidscoördinatie en strategische projecten’ binnen het Agentschap Binnenland Bestuur (ABB) en secretaris van de strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) en de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur (HRBB).

       profielfoto dieter vanhee

       Dieter Vanhee

        Dieter Vanhee is beleidsadviseur binnen het Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken van de Vlaamse overheid. Hij is daarnaast gastprofessor aan de KULAK, redactiesecretaris van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement en lid van het coördinatiecomité van het Vlaams Evaluatieplatform. Voorheen was hij onder meer onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid (KULeuven).

        Filip De Rynck

        Filip De Rynck

         Filip De Rynck is doctor in de sociale wetenschappen en emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de UGent en de Hogeschool Gent. Hij bouwde academisch onderzoek uit op het snijpunt met de bestuurspraktijk rond thema’s zoals lokale besturen, stedenbeleid, binnenlands bestuur, beleidsnetwerken en burgerparticipatie. Hij is actief betrokken bij het Vlaamse stedenbeleid en voerde een reeks opdrachten uit voor de Vlaamse overheid en lokale besturen.

         profielfoto Jan Boon

         Jan Boon

          Jan Boon (dr.) is Professor Bestuurskunde aan de School Sociale Wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Voordien werkte hij aan de Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, Universiteit Aarhus en Universiteit Tilburg. Zijn onderzoek gaat over de percepties die burgers en stakeholders hebben van de overheid, en hoe de overheid zich organiseert om burgers meer inzicht en inspraak in hun beleid en organisatie te geven. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de organisationele effecten van (veelvuldige) veranderingen en hervormingen in de overheid.

          profielfoto Karine Moykens

          Karine Moykens

           Karine Moykens is secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sinds 2014. Zij is voorzitster van het managementcomité van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In deze hoedanigheid is zij ook lid van het college van voorzitters, dat de administratie van de Vlaamse overheid als geheel aanstuurt. Karine Moykens is ook de leidend ambtenaar die verantwoordelijk is voor VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden, en is ondervoorzitter van MOVI. Karine ontving de eretitel van Overheidsmanager van het Jaar 2019. Sinds het coronajaar 2020 wordt op haar een beroep gedaan als voorzitter van de Vlaamse Taskforce Covid-19 Zorgvoorzieningen en als voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing en Tracing. Zij is ook lid van het multidisciplinaire adviesorgaan GEMS (voorheen Celeval).