Meteen naar de inhoud

Hieronder vindt u meer informatie over de leden van het coördinatiecomité van het VEP, in alfabetische volgorde op voornaam.

An De Coen (SERV)
Axel Mathot (Franse Gemeenschap)
Bart De Peuter (Rekenhof)
Caroline Gijselinckx (OND)
Dieter Vanhee (Vlaamse Overheid-DKBUZA)
Eléonore Maisse (FOD BOSA)
Ella Desmedt (IDEA Consult)
Ellen Wayenberg (UGent)
Faiza Djait (BISA)
Gwendoline Moreau (BISA)
Helena Bieseman (OMG)
Jens Vermeiren (FB)
Joost Bronselaer (WVG)
Leen Driesen (CJM)
Lieselot Baert (EWI)

Nathalie Holvoet (UAntwerpen)
Nathalie Schuerman (VDAB)
Nico De Winter (Dienst Bijzondere Evaluatie Ontwikkelingssamenwerking, FOD BZ)
Peter Van Humbeeck (SERV, UAntwerpen)
Philip Verwimp (ULB)
Sabine Borrey (EWI)
Steven De Bock (WSE)
Stijn Custers (WVG)
Theo Jans (UHasselt)
Thomas Nulens (ABB)
Valerie Pattyn (KULeuven/Universiteit Leiden)
Wendy Braeken (GO!)
Willem Cabooter (Rekenhof)
Wim Winderickx (EWI)
Wouter Eerdekens (FOD BOSA)
Wouter Van Reeth (INBO)

profielfoto an de coen

An De Coen

  An De Coen is adviseur arbeidsmarktbeleid bij de studiedienst van de SERV. Ze studeerde af als Handelsingenieur aan de KULeuven en behaalde er een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen. Haar expertise situeert zich op het vlak van activering, loopbanen, levenslang leren, monitoring en evaluatie. Voordien verrichte An heel wat beleidsgericht onderzoek, inclusief evaluaties, bij IDEA Consult. In de SERV-adviezen heeft ze samen met de Vlaamse sociale partners steeds aandacht voor beleidsmonitoring en -evaluatie.

  profielfoto axel mathot

  Axel Mathot

   Axel Mathot is sinds 2023 werkzaam bij de Franstalige Gemeenschap als hoofd van de cel spending reviews. Tot 2023 hij bij de OESO gewerkt, waar hij verantwoordelijk was voor het ‘Performance and Results’-netwerk dat tot doel had om methodieken aan te reiken en te bespreken om de kwaliteit van de overheidsfinanciën te verbeteren door meer te focussen op de effectiviteit en efficiëntie van de overheidsuitgaven. Hij was gedurende een aantal jaren ook verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de OESO rond evaluatie en monitoring. Daarvoor was hij directeur begrotingszaken in Vlaanderen, waar hij samen met Jens Vermeiren en anderen de basis gelegd heeft voor de prestatie-geïnformeerde begroting. In die positie probeerde hij het begrotingsproces te linken met beleidsprocessen, hetgeen een rode draad is doorheen zijn carrière.

   profielfoto Bart De Peuter

   Bart De Peuter

    Bart De Peuter is auditeur bij het Rekenhof waar hij meewerkt aan thematische audits waarbij beleid en interne organisatie van de federale overheid wordt geëvalueerd op zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit. Voorheen was hij onderzoeksexpert aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid en combineerde hij onderzoek over beleidsevaluatie met het uitvoeren van beleidsevaluaties in diverse beleidssectoren. Hij is lid van de redactieraad van het online tijdschrift beleidsonderzoekonline.nl.

    profielfoto caroline gijselinckx

    Caroline Gijselinckx

     Caroline Gijselinckx is doctor in de Sociale Wetenschappen (KU Leuven). In haar doctoraatsonderzoek (Academia Press, 2006) bestudeerde ze de fundamenten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek volgens de inzichten van het kritisch realisme. Na een academische loopbaan van 19 jaar vervoegde zij in 2013 als navorser het Team Onderzoek in de afdeling Strategie en Kennis van het departement Onderwijs en Vorming (DOV) van de Vlaamse Overheid. Ze is er onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie en de professionalisering van de beleidsevaluaties.

     profielfoto dieter vanhee

     Dieter Vanhee

      Dieter Vanhee is werkzaam bij het Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken van de Vlaamse overheid (DKBUZA). Hij is daarnaast gastprofessor aan de KULAK, redactiesecretaris van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement en lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB). Voorheen was hij onder meer onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid (KULeuven).

      profielfoto eléonore maisse

      Eléonore Maisse

       Eléonore Maisse is sinds 2019 werkzaam bij het Directoraat-Generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA). Ze begon er als begrotingscoördinator op de dienst Begeleiding Begroting en werkt nu voor de cel Spending Reviews en Beleidsevaluatie. Voor 2019 werkte ze als Attaché Begroting bij de cel Europese Fondsen van de FOD Binnenlandse Zaken. Ze heeft ook in de privésector gewerkt, in de financiële audit afdeling bij Ernst&Young.

       profielfoto ella desmedt

       Ella Desmedt

        Ella Desmedt combineert een pedagogische achtergrond met theoretische en praktische expertise op het vlak van overheidsmanagement, -beleid en beleidsevaluatie. Ze is doctor in de pedagogische wetenschappen (UGent, 2004) en master in overheidsmanagement en –beleid (KULeuven, 2014). Ze ontwikkelde haar evaluatie-expertise als auditeur bij het Rekenhof, waar ze in het kader van performance audits specifieke beleidsmaatregelen en/of de algemene werking van meerdere federale overheidsinstellingen evalueerde. Binnen IDEA Consult verbreedde ze haar aanpak: vandaag kiest ze voor meer participatieve trajecten, vanuit een lerende benadering van evaluatie. Enkele voorbeeldprojecten zijn de mid-term evaluatie van Erasmus+ in Vlaanderen, de tussentijdse evaluatie van het Focus op talent-beleid, en de evaluatie van het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen.

        profielfoto ellen wayenberg

        Ellen Wayenberg

         Ellen Wayenberg is als professor verbonden aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent. Ze bestudeert publiek beleid en bestuur met bijzondere aandacht voor beleidsbeslissingen en -processen e/in lokale besturen en multi-level governance settings. Ellen publiceerde recent in bekende tijdschriften zoals European Policy Analysis, Local Government Studies, Policy and Politics, Policy and Society, Policy Design and Practice, Public Administration Review, Review of Policy Research en schreef (mee aan) diverse boeken waaronder ‘The future of local self-government: European trends in autonomy, innovations and central-local relations’ (2021) en ‘Bouwen aan beleid: het proces van de overheid’ (2020). Ze is mede-oprichter en -chair van the EGPA Study Group IV on Regional and Local Governance en lid van het European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) – committee.

         profielfoto faiza djait

         Faiza Djait

          Faiza Djait maakt sinds maart 2022 deel uit van de evaluatiecel van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Tot haar takenpakket behoort de uitvoering van evaluaties van het overheidsbeleid op vraag van de Brusselse Regering of via een ordonnantie, alsook het aanbieden van methodologische ondersteuning aan Brusselse overheidsdiensten die evaluaties uitvoeren of coördineren.  Voorheen was ze werkzaam als beleidsmedewerkster/data-coördinator aan het Departement Werk en Sociale Economie. Ze heeft een solide ervaring opgebouwd in de verschillende onderdelen van het beleidsonderzoeksproces. Ze is gepassioneerd door de mogelijkheden van data/statistiek en heeft uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied. Ze kent haar weg in de uiteenlopende mogelijkheden die (administratieve) databronnen bieden, zowel voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op verschillende gebieden, als voor het verbeteren van organisatieprocessen en het vinden van nieuwe kansen. Zij was tevens de voormalige voorzitter van de Vlaamse Raad van Openbare Statistieken.

          profielfoto gwendoline moreau

          Gwendoline Moreau

           Gwendoline Moreau, maakt sinds april 2021 deel uit van de cel economie en tewerkstelling van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Ze maakt al enkele jaren deel uit van de stuurgroep van de spending reviews in het BHG. Haar expertise op dit gebied heeft geleid tot de publicatie van een methodologisch rapport over hoe succesvolle spending reviews kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is Gwendoline ook betrokken bij de analyse van zowel economische gegevens als werkgelegenheidsgegevens. Voorheen werkte ze aan de regionale strategie voor de Circulaire Economie bij Leefmilieu Brussel. Daarna was Gwendoline gedurende een jaar werkzaam in onderzoek en onderwijs aan de Université Saint-Louis, om vervolgens tussen 2016 en 2021 bij adviesbureau Stratec werkzaam te zijn. Daar heeft ze uitgebreide expertise opgedaan in sociaaleconomische en milieubeoordelingen, zoals impactstudies en -rapporten, sociaaleconomische balansen en sociaaleconomische evaluaties van projecten voor rekeningrijden.

           Onze partners

           Website gemaakt door Companen