Een brug tussen theorie en praktijk

Trefpunt voor theoretici en practici

Een onafhankelijk uitwisselingsforum

Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) heeft als uitdrukkelijke doelstelling om een brug te vormen tussen theorie en praktijk en de kloof tussen de administratie en de academische wereld te dichten. Opgericht in 1988 met als belangrijkste doelstelling de promotie van de bestuurswetenschappen en de bestuurskunde in België. Lees meer…

Wat doen we

Prijzen VVBB

Prijzen

Sinds 1997 tracht de VVBB goed bestuur en beleid te stimuleren door het toekennen van de prijs van Overheidsmanager van het jaar. Sinds enkele jaren kent de vereniging ook de Life-time achievement award toe, voor een loopbaan ten dienste van het algemeen belang.

Debat_VVBB

Publieke debat

Door het formuleren van opinies en inname van stellingen, tracht de vereniging bij te dragen en impact te hebben op het publieke debat omtrent de rol en het functioneren van de publieke sector. Meer lezen…

VTOM VVBB

Tijdschrift (VTOM)

Reeds meer dan 20 jaar vormt het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) een toonaangevend tijdschrift waarin wetenschappelijke artikelen en praktijkgerichte bijdragen een unieke combinatie vormen.

VEP_VVBB

Evaluatieplatform (VEP)

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk voor alle actoren werkzaam rond en geïnteresseerd in beleidsevaluatie, binnen alle beleidssectoren en bestuursniveaus.

Nieuws

Overheidsmanager 2022: oproep voor kandidaturen

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (zie vvbb.be) reikt al meer dan twintig jaar de prijs uit voor de overheidsmanager van het jaar. In het begin van 2023 reiken we de prijs uit voor 2022. In november 2022 kiest de raad van bestuur van onze vereniging de...

Lees meer

Samenwerking

 

Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IIAS)

Samen met de franstalige zustervereniging Association francophone des sciences de l’administration et de la gestion publique (AFSA) vormt de VVBB het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen (BIBW) dat fungeert als nationale afdeling van het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IIAS).

Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV)

SBV is een consortium van bestuurskundige onderzoekers bij Vlaamse academische instellingen. Het Steunpunt heeft als missie om op een flexibele en interactieve manier wetenschappelijk onderzoek te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie, op basis van de verwachtingen van de Vlaamse overheid en de jaarlijkse beleidsprioriteiten.

Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde

De Vereniging voor Bestuurskunde is een bloeiend forum van mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich professionals, onderzoekers en studenten uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur.

Bestuurskunde.nl

Onze partners